İthalat Hizmetleri

 • İthal konusu eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonun belirlenmesi
 • Eşya ile ilgili mevzuat araştırmasının yapılması
 • Nakliye aşamasının takip edilmesi
 • Nakliyeciden ordinonun teslim alınması
 • Gerektiğinde bankadan evrak teslim alınması
 • İthal eşyanın gümrük beyannamesinin hazırlanması
 • Eşyanın muayenesi esnasında refakatte bulunulması
 • Gümrük vergilerinin hesaplanması, ödenmesi ve teminata bağlanması
 • Gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın müşteriye teslimatı
 • Geçici veya dahilde işleme kapsamında ithalatların sonuçlandırılması
 • İthal lisansı işlemlerinin sonuçlandırılması
 • İthalat beyannamesi kapatılması
 • Tüm evrakların e-arşiv sistemine kaydedilmesi
 • Evrakların takım halinde müşterilerimize teslimi
 • Raporlama için verilerin depolanması