İhracat Hizmetleri

 • İhrac eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonunun belirlenmesi
 • İhraç konusu eşyanın beyanname ve operasyon aşamalarının tamamlanması
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
 • İhracat faturasının hazırlanması
 • Dolaşım ve menşei sertifikalarının hazırlanması ve gerektiğinde konsolosluk onaylarının alınması
 • Banka ve nakliyeci işlemlerinin sonuçlandırılması
 • Geçici ihracat işlemleri ve belirlenen sürelerin takibi
 • İhracat beyannamesi kapatılması
 • Tüm evrakların e-arşiv sistemine kaydedilmesi
 • Evrakların takım halinde müşterilerimize teslimi
 • Raporlama için verilerin depolanması