Gerekli Belgeler

  • Vekaletname
  • Ticari Sicil Gazetesi
  • İmza Sirküleri
  • Vergi Dairesi Yazısı(Vergi Mükellefi olunduğuna dair)
  • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
  • Nüfus Cüzdan Sureti